14:37
ЗВІТ ДИРЕКТОРА Херсонського дитячого садка №14 Херсонської міської ради за підсумками 2018 -2019 навчального року.

Заклад дошкільної освіти №14 Херсонської міської ради (далі – дитячий садок) працює з 1947р. В дитячому садку функціонують 4 групи: дві групи для дітей молодшого дошкільного віку, одна група для дітей середнього дошкільного віку, одна група для дітей старшого дошкільного віку. Дитячий садок працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу три групи - 10,5 годин, одна група старшого віку - 12 годин.               

У своїй діяльності дитячий садок керується законодавством України та чинними нормативно - правовими актами у галузі освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалась у межах Базового компонента дошкільної освіти та програмою «Дитина». Спілкування та навчання, ведення ділової документації здійснювалося українською мовою.

Дитячий садок укомплектований педагогічними кадрами, до складу якого входять 8 педпрацівників: директор, 7 вихователів. З вищою освітою – 7 педагогів з професійно-технічною 1 педагог. У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дитячого садка змінився. Так, у 2018/2019 н. р. одному педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», другому педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». План проходження курсової перепідготовки виконано на 100%.

У 2018/2019 н. р. педагоги дитячого садка відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, науково-практичні та авторські семінари. Активність педагогів підвищилась на 25 % у порівнянні з минулим роком. Засобом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами.

Проведено підписку на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Практикум управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного закладу». Також педагоги використовують у роботі матеріали з інтернет - ресурсів. Придбано новинки методичної літератури (на 10%), наочні матеріали (на 13%), дитячої літератури (на 14%), розвивальні та дидактичні ігри на (17%) більше, ніж у минулому році, які шляхом самоосвіти опрацьовували педагоги протягом навчального року.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працював над вирішенням завдань:

  1. Удосконалення комунікативно - мовленнєвої компетентності дошкільників через усі напрямки освітнього процесу.

  2. Розвивання професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Проведено 4 педагогічні ради, рішення яких виконано на 96%. На даних засіданнях обговорювалися освітні плани роботи з дітьми, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилися контрольні анкетування вихователів з різних методик, засідання круглих столів та інші форми роботи з кадрами. Протягом року здійснювався контроль за освітнім процесом шляхом безпосереднього спостереження і аналізу роботи вихователів.

На виконання першого завдання проведено засідання педагогічної ради за темою «Удосконалення комунікативно - мовленнєвої компетентності дошкільників через усі напрямки освітнього процесу», проведено засідання педагогічної ради за темою «Виховання комунікативності дошкільнят засобами рідної мови». Здійснена методична робота дала змогу педагогам інтегрувати мовленнєві завдання в різні види освітньої діяльності та підвищити рівень спеціально організованих мовленнєвих занять. Проводились консультації для вихователів, під час яких вони отримували теоретичні знання та рекомендації з питань розвитку мовлення. Було проведено презентацію розвивальних ігор для підвищення мовленнєвого розвитку дошкільників.

Питання розвитку зв’язного мовлення та комунікативних навичок дітей розглядалися і на батьківських зборах, педагоги надали батькам рекомендації щодо використання ігрових вправ. Мотивацією активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди занять з розвитку зв’язного мовлення, та участь у міському фестивалі для дошкільників «Літературні намистинки». Наші діти стали лауреатами у номінації «Читання гуморесок, малих жартівливих форм напам`ять». На 27% більше ніж в минулому році, педагоги проявили в роботі з цього питання свої творчі здібності, що дало можливість проводити заняття цікаво і творчо.

Проте, часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності в освітньому процесі дитячого садка свідчить про недостатню увагу педагогів до розв’язання питання формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників, невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та доводить необхідність усвідомлення педагогами принципово нових вимог до педагогічної діяльності, впровадження інноваційних методик в освітній процес.

Отже, завдання з питань пошуку шляхів удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей залишається актуальним на наступний навчальний рік.

На виконання другого завдання «Розвивання професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії» проведено педагогічну раду «Методична компетентність педагогів» .

Відповідно до рішень педагогічної ради педагогам були надані методичні рекомендації по використанню сучасних інноваційних технологій для забезпечення якості освітнього процесує. В закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвідчених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей. Рішення всіх педагогічних рад виконано на 100 %.

Упродовж року відбувались тематичні тижні, місячники: «Увага, діти на дорозі!», «Пожежна безпека», екологічний, енергозбереження, «Мій рідний Херсон», «Національно-патріотичного виховання»; тематичні дні: День дошкільника, рідної мови, дня народження Т.Г.Шевченка, незалежності України; визволення Херсона, День доброти; загальносадкові конкурси: свято «День козацтва»; «Крок до Олімпу» – I тур; свято «Великодній кошик».

  • садок прийняв участь всеукраїнському конкурсі: Заняття доброти «Щаслива лапа».

Вихованці дитячого садка взяли участь у щорічному конкурсі з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей» серед закладів дошкільної освіти міста, конкурсі «Крок до зірок» де зайняли друге місце в номінації «Зіркова родина», а також прийняли участь у першому міському фестивалі «Літературні намистинки» і стали його лауреатами.

Разом з батьками було проведено благодійний ярмарок «Намисто осені». Також дитячий садок став учасником благодійної акції «Врятуємо життя разом», прийнявши участь в благодійному ярмарку.

Упродовж року було проведено тематичні виставки: новорічно – різдвяна виставка поробок «А зима кружляє», екологічна виставка малюнків, екологічних поробок до тижня енергозбереження.

З метою всебічного розвитку дошкільнят у дитсадку працювали гуртки на безоплатній основі: «Чарівні ручки» (з ручної праці), «Спритні малята» (з фізкультурно-оздоровчої діяльності), «Янголята» (з театральної діяльності) та «Смайлик» (емоційний розвиток). Вихованці гуртка «Чарівні ручки» та їх батьки підготували свої поробки на благодійний ярмарок «Врятуємо життя разом». В цілому, робота гуртків залишилася на сталому рівні.

Моніторинг засвоєння знань дітьми програми «Дитина» у відповідності до Базового компонента дошкільної освіти проводився тричі на рік. Всього на кінець року обстежено 78 дітей. Програму «Дитина» за 2018-2019 навчальний рік виконано на 90%. Результативність навчання з усіх розділів програми в молодших групах складає – 83 %, в середній групі 94%, в старшій групі 99%.

 

Групи четвертого року життя. На початок року низький рівень розвитку – 29 % дітей, на кінець року – 5%, на 24% зменшився показник низького рівня.

Групи пятого, шостого року життя. На початок року низький рівень 15% на кінець року – 2%, на кінець року збільшились показники достатнього рівня на 25 % за рахунок зменшення середнього.

Порівняно з минулим роком якість результативності зросла на 1,2% за рахунок більш високої успішності дітей старшого дошкільного віку.

Збільшилися показники засвоєння знань, умінь і навичок дітьми за освітньою лінією «Дитина у природному довкіллі» – на 1,4%, за освітньою лінією «Дитина у соціумі» – зменшилися на 0,4%, за освітньою лінією «Дитина у світі культури» – збільшилися на 1,5%, за освітньою лінією «Гра дитини» – збільшилися на 1,5%, за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» – збільшилися на 1,6%, за освітньою лінією «Особистість дитини» – зменшились на 0,3%, за освітньою лінією «Мовлення дитини» – збільшилися на 2%.

До навчання у школі підготовлено 22 дітини: з них на високому рівні – 25% достатньому – 46%, на середньому – 28% (зменшилося за рахунок достатнього та високого рівня), на низькому – 1% .

Результат свідчить, що діти - випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати.

Співпрацюючи з батьками, вихователі залучали їх до участі в загальних, групових батьківських зборах, бесідах, виставках, ярмарках, проведенні свят, родинних розваг, тренінгів, Днів здоров’я. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками, велась активна робота батьківського комітету по зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної та оздоровчої бази.

У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їхню активну участь.

Виходячи з проблем і завдань минулого навчального року, у дитсадку проводились певні заходи щодо збільшення та покращення матеріально-технічної бази та навчально-дидактичного забезпечення освітнього процесу за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів:

Бюджетні кошти:

енергопостачання закладу – 48 472,26 грн.; газопостачання закладу – 97 899.05грн.; водопостачання та водовідведення – 8 788,14 грн.;

харчування вихованців – 105.943грн.; заробітна плата працівників – 1 489 609,26 грн.; вивіз сміття – 3056,52 грн.; обслуговування інтернету та телефону – 1 155 грн.; заправка картриджів – 300 грн.;

Позабюджетні кошти:

Двері пластикові, ремонт откосів дверей – 11 103 грн. меблі -1400 грн.

електролампи – 800грн.; канцтовари – 1722,34 грн.;

перевірка вент. каналів – 940,65 грн.; будівельні матеріали – 4 134,68 грн.

вивіска на садочок – 450 грн.; миючі засоби – 850 грн.; сантехничні приладдя – 614 грн.; ваги, ножі кухонні – 799 40 грн.; карниз на стелю , радіо дзвоник – 380 грн.

Придбано м’який інвентар, а саме:

килими для груп – 6 364,40 грн.; постільна білизн – 1 320.00 грн.;

придбання та пошив костюмів – 1400 грн; штори – 1 840 грн.;

За кошти благодійного фонду Ігоря Колихаєва в дитячому садку було зроблено капітальний ремонт покрівлі будинку №2 та відремонтований та розфарбований фасад будинку.

За звітній період матеріально-технічне забезпечення дитячого садка підвищилося на 12 %, предметне середовище зросло на 15%, ігрове на 32%.

Адміністрація та колектив приділяли значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, коридорів дошкільного закладу. Велика увага приділялася благоустрою території дитячого садка. Протягом 2018/2019 навчального року на території закладу для спостережень за дикорослими, декоративними рослинами висаджені різноманітні квіти. Територія утримується в належному стані. Здійснено ремонт та пофарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках, пофарбовані павільйони, завезено та замінено в пісочницях новий пісок. Також проводилися полив зелених насаджень та обрізка дерев та кущів.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша.

Головним завданням медичної роботи в садку є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп, та в інформаційних куточках кожної вікової групи висвітлювалися антропометричні дані, завдяки чому батьки мають змогу простежити за розвитком своєї дитини. Проводився огляд дітей щоденно вихователями груп на педикульоз та один раз на 10 днів сестрою медичною старшою. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

В режимі дня передбачені види рухової діяльності: ранкова гімнастика, заняття, рухливі ігри, фізкультурні розваги. Відповідно до розкладу, щоденно проводились заняття з фізичної культури. Під час проведення роботи з фізичного виховання педагоги суворо дотримувались техніки безпеки. Випадки дитячого травматизму відсутні. Діти, які несистематично відвідували дитячий садок з причини хвороби, під час фізкультурних занять мали зменшене навантаження.

Систематично проводилась робота щодо створення умов для збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей, розвиток рухових та фізичних якостей, формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності. Цьому сприяла робота гуртка з даного напряму, який постійно відвідувало 67 % дітей.

Значна увага приділялася організації санітарно-просвітницької роботи. Сестра медична старша систематично надавала батькам консультації щодо організації раціонального харчування дітей вдома, профілактики кишкових і вірусних захворювань, загартовування дітей. Планомірно здійснювалося повідомлення батьків та персоналу про наявність просвітницької літератури щодо діагностики та профілактики різноманітних захворювань.

Аналізуючи стан захворюваності дітей можна зробити висновки, що основні захворювання – це ГРВІ та вітряна віспа. Середній показник захворюваності – 12 %, у порівнянні з минулим роком – залишився сталим.

Організація раціонального харчування – одна з головних складових турботи про зміцнення здоров’я дітей.

За період з 01.09.2018 р. по 31.05.2019 р. середній показник виконання норм харчування виконано на 80%, що на 3 % менше ніж у попередньому році. На 100 % було виконано борошно, олія, цукор, крупи, напої. На 70 % - м'ясо,, 60% - овочі, молоко, яйця, сир к/м.

Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування. У закладі харчуються діти пільгових категорій: безкоштовно - діти, батьки яких участники АТО - 3 дитини, переселенці – 1 дитина, багатодітни родини – 8 дітей. Робота з організації харчування дошкільників в закладі ведеться на достатньому рівні.

Для забезпечення надання інформації батькам та громадськості щодо діяльності дитячого садка працював веб-сайт дитсадка. в пошуковій системі Гугл. Враховуючи зміни в сучасному інформаційному просторі працює група в соціальній мережі фейсбук, що розширило обізнаність батьків щодо освітньої діяльності закладу.

Всі завдання виконано на 100 %. Таким чином, проведена робота за звітній період зміцнила колектив дитячого садка, сприяла покращенню умов праці та умов перебування дошкільнят, що вплинуло на налагодження партнерських стосунків між дитсадком та батьками, на успішне вирішення завдань виховання та навчання дітей.

У наступному навчальному році заплановано:

за бюджетні кошти:

- капітальний ремонт групи «Сонечко»;

за позабюджетні кошти:

- придбання дитячих ліжок у групу;

- придбання шаф у роздягальні.

 

 

 

Переглядів: 28 | Додав: sagaidachnui38 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar